Najbliższe wydarzenia:

  • 21.03.2019 (czwartek) 1830 - uwielbienie w refektarzu, konferencja, uwielbienie

Więcej info w aktualnościach na Facebook-u

ostatnia aktualizacja 22:16 2019-03-18