Najbliższe wydarzenia:

  • 25.04.2019 (czwartek) 1830 - uwielbienie w refektarzu, konferencja, uwielbienie

Więcej info w aktualnościach na Facebook-u

ostatnia aktualizacja 20:39 2019-04-13