Najbliższe wydarzenia:
  • 08.06.2017 (czwartek) 1830 - adoracja w refektarzu, konferencja


ostatnia aktualizacja 15:25 2017-10-09