Najbliższe wydarzenia:

  • 16.05.2019 (czwartek) 1830 - uwielbienie w refektarzu, konferencja, uwielbienie

Więcej info w aktualnościach na Facebook-u

ostatnia aktualizacja 11:01 2019-05-11