Wspólnota Galilea jest katolicką wspólnotą o charakterze ewangelizacyjno - charyzmatycznym. Skupia ludzi, którzy poprzez spontaniczną modlitwę pragną wielbić Jedynego Boga, ale również poprzez różnego rodzaju akcje wychodzą, aby mówić o Tym, który jest dla nich Najważniejszy.

Duchowym opiekunem wspólnoty jest Ojciec Norbert Oczkowski, a świeckim liderem - Marek Wojciechowski. Porządku i harmonii we wspólnocie dogląda Rada Wspólnoty oraz liderzy diakonii.

Spotykamy się w każdy czwartek, rozpoczynając Eucharystią, po której nastęþuje modlitwa uwielbienia i/lub głoszona jest konferencja, na jeden z cykli tematów zaplanowany na dany rok.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca (wykluczając wakacje) galilejczycy modlą się na mszach z modlitwą o uzdrowienie. Posługują tutaj modlitwą wstawienniczą, śpiewem w chórze. Przy organizacji mszy również aktywnie biorą udział wrocławskie wspólnoty m.in. Płomień Pański.

Galilea jest grupą, która organizuje również kursy Alpha.

Galilea to czas spotkania z Bogiem i człowiekiem, to miejsce, gdzie uczymy się słuchać, mówić, kochać Boga i drugiego. Dla niektórych z nas to prawdziwy dom, w którym nabieramy sił i odwagi do bycia Bożym człowiekiem, do dzielenia się tą radością i tym pokojem, który pochodzi nie z tego świata i który trwa mimo wszystko, z tymi, którzy są obok nas i którzy tego bardzo potrzebują.

kontakt :
  • o. Norbert Oczkowski tel. (071) 337 79 10

Konto :

Katarzyna Maria Kulik i Beata Skowron
BZWBK 70 1090 2398 0000 0001 2963 1547


mapka

Spotykamy się we Wrocławiu w refektarzu oo. Dominikanów w każdy czwartek o godz. 18:30.